Καλωσορίσατε στο ΑΠΕΛΛΑ

Καλωσήλθατε! Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με τις προκηρύξεις και τις διαδικασίες εκλογής μελών ΔΕΠ

Γενικές Πληροφορίες
Η επιλογή και εξέλιξη των μελών ΔΕΠ γίνεται από επταμελείς επιτροπές που απαρτίζονται από καθηγητές ή ερευνητές πρώτης βαθμίδας. Για επίκουρους ή αναπληρωτές η επιτροπή μπορεί να απαρτίζεται και από αναπληρωτές ή ερευνητές αντίστοιχης βαθμίδας. Η...
Εγγραφή Υποψηφίων
Οι υποψήφιοι για εκλογή θα συμπληρώνουν,  προκειμένου να εγγραφούν στο Πληροφοριακό Σύστημα, τα ατομικά τους στοιχεία, θα αναρτούν το βιογραφικό τους σημείωμα, αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους, τα επιστημονικά τους δημοσιεύματα και...
Υποβολή υποψηφιότητας
Ο υποψήφιος θα μπορεί να εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για θέσεις που προκηρύσσουν συγκεκριμένες Σχολές και το σύστημα θα τον ειδοποιεί για την προκήρυξη νέων θέσεων μέσω e-mail .  Κατά την υποβολή της κάθε υποψηφιότητας θα αποθηκεύεται ένα...

Επισκόπηση προκηρύξεων

Προκήρυξη Τμήμα Ίδρυμα Θέμα Ημ/νία Λήξηςφθίνουσα ταξινόμηση
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ 27/02/2016
ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ) ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ». 25/02/2016
ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ) ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ «ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ» 25/02/2016
ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ» 25/02/2016

Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα περιεχόμενο για την αρχική σελίδα.