Καλωσορίσατε στο ΑΠΕΛΛΑ

Καλωσήλθατε! Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με τις προκηρύξεις και τις διαδικασίες εκλογής μελών ΔΕΠ

Γενικές Πληροφορίες
Η επιλογή και εξέλιξη των μελών ΔΕΠ γίνεται από επταμελείς επιτροπές που απαρτίζονται από καθηγητές ή ερευνητές πρώτης βαθμίδας. Για επίκουρους ή αναπληρωτές η επιτροπή μπορεί να απαρτίζεται και από αναπληρωτές ή ερευνητές αντίστοιχης βαθμίδας. Η...
Εγγραφή Υποψηφίων
Οι υποψήφιοι για εκλογή θα συμπληρώνουν,  προκειμένου να εγγραφούν στο Πληροφοριακό Σύστημα, τα ατομικά τους στοιχεία, θα αναρτούν το βιογραφικό τους σημείωμα, αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους, τα επιστημονικά τους δημοσιεύματα και...
Υποβολή υποψηφιότητας
Ο υποψήφιος θα μπορεί να εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για θέσεις που προκηρύσσουν συγκεκριμένες Σχολές και το σύστημα θα τον ειδοποιεί για την προκήρυξη νέων θέσεων μέσω e-mail .  Κατά την υποβολή της κάθε υποψηφιότητας θα αποθηκεύεται ένα...

Επισκόπηση προκηρύξεων

Προκήρυξη Τμήμα Ίδρυμα Θέμα Ημ/νία Λήξηςφθίνουσα ταξινόμηση
αναπληρωτής καθηγητής ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 31/12/2014
καθηγητής πρώτης βαθμίδας ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΛΑΙΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 31/12/2014
επίκουρος καθηγητής ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 31/12/2014
επίκουρος καθηγητής ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 31/12/2014

Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα περιεχόμενο για την αρχική σελίδα.