Καλωσορίσατε στο ΑΠΕΛΛΑ

Καλωσήλθατε! Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με τις προκηρύξεις και τις διαδικασίες εκλογής μελών ΔΕΠ

Γενικές Πληροφορίες
Η επιλογή και εξέλιξη των μελών ΔΕΠ γίνεται από επταμελείς επιτροπές που απαρτίζονται από καθηγητές ή ερευνητές πρώτης βαθμίδας. Για επίκουρους ή αναπληρωτές η επιτροπή μπορεί να απαρτίζεται και από αναπληρωτές ή ερευνητές αντίστοιχης βαθμίδας. Η...
Εγγραφή Υποψηφίων
Οι υποψήφιοι για εκλογή θα συμπληρώνουν,  προκειμένου να εγγραφούν στο Πληροφοριακό Σύστημα, τα ατομικά τους στοιχεία, θα αναρτούν το βιογραφικό τους σημείωμα, αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους, τα επιστημονικά τους δημοσιεύματα και...
Υποβολή υποψηφιότητας
Ο υποψήφιος θα μπορεί να εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για θέσεις που προκηρύσσουν συγκεκριμένες Σχολές και το σύστημα θα τον ειδοποιεί για την προκήρυξη νέων θέσεων μέσω e-mail .  Κατά την υποβολή της κάθε υποψηφιότητας θα αποθηκεύεται ένα...

Επισκόπηση προκηρύξεων

Προκήρυξη Τμήμα Ίδρυμα Θέμα Ημ/νία Λήξηςφθίνουσα ταξινόμηση
Επίκουρος Καθηγητής ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 28/04/2015
Καθηγητής πρώτης βαθμίδας ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 28/04/2015
Αναπληρωτής Καθηγητής ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 28/04/2015
Αναπληρωτής Καθηγητής ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 27/04/2015

Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα περιεχόμενο για την αρχική σελίδα.