Καλωσορίσατε στο ΑΠΕΛΛΑ

Καλωσήλθατε! Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με τις προκηρύξεις και τις διαδικασίες εκλογής μελών ΔΕΠ

Γενικές Πληροφορίες
Η επιλογή και εξέλιξη των μελών ΔΕΠ γίνεται από επταμελείς επιτροπές που απαρτίζονται από καθηγητές ή ερευνητές πρώτης βαθμίδας. Για επίκουρους ή αναπληρωτές η επιτροπή μπορεί να απαρτίζεται και από αναπληρωτές ή ερευνητές αντίστοιχης βαθμίδας. Η...
Εγγραφή Υποψηφίων
Οι υποψήφιοι για εκλογή θα συμπληρώνουν,  προκειμένου να εγγραφούν στο Πληροφοριακό Σύστημα, τα ατομικά τους στοιχεία, θα αναρτούν το βιογραφικό τους σημείωμα, αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους, τα επιστημονικά τους δημοσιεύματα και...
Υποβολή υποψηφιότητας
Ο υποψήφιος θα μπορεί να εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για θέσεις που προκηρύσσουν συγκεκριμένες Σχολές και το σύστημα θα τον ειδοποιεί για την προκήρυξη νέων θέσεων μέσω e-mail .  Κατά την υποβολή της κάθε υποψηφιότητας θα αποθηκεύεται ένα...

Επισκόπηση προκηρύξεων

Προκήρυξη Τμήμα Ίδρυμα Θέμα Ημ/νία Λήξηςφθίνουσα ταξινόμηση
επίκουρος καθηγητής ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 30/09/2014
αναπληρωτής καθηγητής ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 30/09/2014
καθηγητής πρώτης βαθμίδας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ 30/09/2014
αναπληρωτής καθηγητής ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 30/09/2014

Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα περιεχόμενο για την αρχική σελίδα.